ติดต่อเรา Print
Written by หยาดพิรุณ สมาธิ   
Monday, 21 May 2018 16:07
Address:
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

E-mail: student-affairs-office(at)phuket.psu.ac.th
Telephone: 0-7627-6061
Fax: 0-7627-6508
‚   
  งานหอพักนักศึกษาชาย โทร. 0-7627-6532  facebook หอพักชาย
  งานหอพักนักศึกษาหญิง (หอ 1-2) โทร. 081-9577535 ‚ fecebok หอพักหญิง
‚       (หอ 3)โทร. 081-2711099
   
  งานประกันอุบัติเหตุ โทร.0-7627-6536
‚  ‚ 

งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0-7627-6535, 0-7627-6534, 0-7627-6531
Last Updated on Tuesday, 11 February 2020 10:27