สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้120
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้135
mod_vvisit_counterเดือนนี้1883
mod_vvisit_counterทั้งหมด350105
นโยบายหลัก


นโยบายหลัก (Administration)กลุ่มงานสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามปณิธานของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการพัฒนานักศึกษา ให้มีบุคลิกภาพกายและจิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ การรักษาความสะอาด รักษาระเบียบวินัย รักษาเวลา ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูรู้คุณ และการตอบแทนบุญคุณ และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสนักศึกษา ได้พัฒนาตนเองในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีความประพฤติอยู่ในกรอบของระเบียบที่ดีงาม นอกจากนี้กลุ่มงานสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา ยังมีหน้าที่ในการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาด้วยใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมที่จะออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพดีของสังคม


หลักในการทำงาน ความมุ่งมั่นที่จะทำกล่อมเกลาให้นักศึกษามีคุณภาพ


1. ส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ทำกิจกรรมเอง

2. สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆพร้อมรับและไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. ผลักดันให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความคิด ทักษะ เพื่อออกรับใช้สังคม

4. สร้างโอกาสและจิตนาการให้บัณฑิตมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

5. มีวินัย มีระเบียบเคารพกฎ กติกา ให้เอื้อต่อการทำงาน

6. เคารพในเสรีภาพทางวิชาการและความคิดเห็นที่แตกต่าง

7. ทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานร่างกายที่สดชื่นและจิตใจที่เตรียมดูดซับความรู้ตลอดเวลา

8. รู้จักสร้างสรรค์ รู้จักให้อภัยและให้โอกาสผู้อื่น

9. มีความรู้พร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงานและอาชีพ ที่มีความสุข

10. มีคุณธรรมและมีจิตอาสา
 

 

ภาพกิจกรรม

Link ที่น่าสนใจ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120